2020 წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ს ნაწილში მნიშვნელოვანი საგადასახადო ცვლილებები იგეგმება

2020 წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) ნაწილში იგეგმება მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები.

აღნიშნული ცვლილება დაფუძნებულია ევროკავშირის დღგ დირექტივაზე (EU VAT DIRECTIVE) და ითვალისწინებს დღგ-ს დაბეგვრის რეჟიმების ძირეულ გარდაქმნას.

▫საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia TA ნექსიას ევროპის ოფისების მხარდამჭერით დაგეხმარებათ სრულად მოახდინოთ ახალი დღგ-ს იმპლემენტაცია და მომზადებულები შეხვდეთ 2020 წელს.

დამატებითი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ იხილეთ: http://bit.ly/2YCose8