საქართველოს საკანონმდებლო სიახლეები ივლისი აგვისტო 2018

წარმოგიდგენთ ნექსია თიეი-ს ექსპერტების მიერ მომზადებულ ივლისი-აგვისტოს  “საქართველოს საკანონმდებლო სიახლეებს”. 

დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

  •  ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში;
  • ცვლილებები იპოთეკასთან და გირავნობასთან დაკავშირებით;
  • საზღაურის უცხოურ ვალუტაზე მიბმის ან ინდექსირების აკრძალვა;
  • სესხის ნაღდი ფორმით გაცემის შეზღუდვა;
  • ცვლილებები სესხის/კრედიტის გაცემის წესთან დაკავშირებით;
  • ცვლილებების ძალაში შესვლა და მოქმედება; 

ფაილის ონლაინ რეჟიმში სანახავად დააკლიკეთ აქ.