ნექსია თიეისა და GDBA-ს ერთობლივი ტრენინგი თემაზე: საგადასახადო კანონმდებლობა და არსებული გამოწვევები დისტრიბუციის სექტორში

13 აპრილს „ნექსია თიეი“-მ საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციასთან ერთად ჩაატარა ერთდღიანი...