ნექსია აკადემია გთავაზობთ ტრენინგს შემდეგ თემებზე – „მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი მოდელი„ და „კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები (ავანსების დღგ დაბეგვრის საკითხი)“

ტრენინგის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ: სააღრიცხვო სისტემის ახალ რეგულაციაზე მორგებას;ახალი საკანონმდებლო...