ელენე სმაგლიუკი: “გახსოვდეთ, რომ დამსაქმებელს ისევე სჭირდებით თქვენ, როგორც თქვენ ახალი სამსახური”

მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მსგავსად,  დასაქმება საქართველოშიც კვლავ რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად. კერძო სექტორი, თავის მხრივ, აქტიურად არის  ჩართული დასაქმების პოლიტიკის ფორმირებაში. Nexia TA-ც მუდმივად ავითარებს კომპანიის დასაქმების პოლიტიკას და ცდილობს, ქსელის გაფართოების პარალელურად, შექმნას სამუშაო ადგილები და მოიძიოს ახალი ტალანტები. შერჩევის პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს გასაუბრების პროცესი. რა უნდა გაითვალისწინოს...