ხელოვნური ინტელექტის როლი ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტში

ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტი (BPM) არის სისტემური სტრატეგია, რომელიც ეხმარება ბიზნესს შექმნას ეფექტური პროცესების ჯაჭვი. ის ეხმარება ორგანიზაციებს მუდმივად ცვალებად ბიზნეს გარემოსთან ადაპტაციაში. ციფრული ტრანსფორმაცია დიდ როლს თამაშობს ბიზნეს პროცესების განვითარებაში, თავის მხრივ ხელოვნური ინტელექტი (AI) ამ გარდაქმნის განუყოფელი ნაწილი ხდება. ხელოვნური ინტელექტი ბევრი მიმართულებით ახდენს ბიზნეს გარემოს ტრანსფორმაციას, მათ შორის...

ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის უახლესი ინსტრუმენტები და ტენდენციები

ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი ცვლილებების მომტანი აღმოჩნდა 2020 წელი. პანდემიამ გავლენა მოახდინა ყველა სფეროზე, შესაბამისად, ორგანიზაციებსაც მოუხდათ ადაპტირება ახალ გარემოსთან. დისტანციურად მუშაობა იქცა ნორმად და მსოფლიო მოსახლეობა გადავიდა ონლაინ რეჟიმზე. აქედან გამომდინარე, უფრო და უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს პროგრამული გადაწყვეტილებებისა და ციფრული ტექნოლოგიები ჩვენ ცხოვრებაში. განსაკუთრებული აქცენტების გადატანა ხდება ისეთ საშუალებებზე, რომლებიც...

რა არის CRM სისტემა და რა ბენეფიტებს იღებენ კომპანიები მისი გამოყენებით?

CRM სისტემის გამოყენებამ წლების განმავლობაში უფრო და უფრო ფართო მნიშვნელობა შეიძინა. თავდაპირველად ის განსაზღვრავდა და მიზნად ისახავდა კლიენტთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, დღევანდელ რეალობაში კი დაკავშირებულია კომპანიის მთლიან ბიზნეს სტრატეგიასთან. CRM მუშაობს, როგორც ერთგვარი საცავი, სადაც თავს იყრის ინფორმაცია კომპანიის გაყიდვების, მარკეტინგული და კლიენტთა მხარდაჭერის აქტივობების შესახებ, ასევე ამარტივებს და უფრო...

რატომ უნდა იყოს ERP სისტემის დანერგვა პრიორიტეტული ამოცანა კომპანიების უახლოეს სამომავლო გეგმებში?

მიუხედავად ხანგრძლივი და არაპროგნოზირებადი 2020 წლისა, 2021 წელი სავსე იქნება პოზიტიური ცვლილებებით, რაც გულისხმობს ადაპტირებას აზროვნებისა და მუშაობის ახალ სტილზე. ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზაციები მსოფლიოს მასშტაბით განახორციელებენ ახალ ოპერაციულ პროცესებს, განაახლებენ სამუშაო რუტინას და იზრუნებენ სამუშაო ძალის განვითარებაზე, რომელიც აგრძელებს მუშაობას დისტანციურ რეჟიმში, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ამიტომ ახალ წელს ვხვდებით...