სადიპლომო კურსი „მდგრადი ბიზნესის წარმოების შესახებ“ – უმაღლესი საფეხური გარემოს დაცვის სპეციალისტებისთვის

პირველად კავკასიაში SDSC და Nexia TA Academy წარმოგიდგენთ IEMA-ს სადიპლომო კურსს მდგრადი ბიზნესის წარმოებაში. კურსს გაუძღვება ერთადერთი აკრედიტებული ორგანიზაცია - Make UK რომელსაც IEMA-ს აღნიშნული კურსის ჩატარების უფლება აქვს. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გათვალისწინებით კომპანიების სოციალური პასუხისმგებლობა და მდგრადი ბიზნესის წარმოების ვალდებულება წლიდან-წლამდე იზრდება, იმისთვის რომ გამოწვევებს წარმატებულად ვუპასუხოთ საჭიროა ამ დარგის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალების ჩართვა პროცესში....

ზონის ცვლილების შედეგად თქვენს მიწის ნაკვეთზე მშენებლობა აიკრძალა? – ნახეთ საუკეთესო გამოსავალი

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2019 წლის 15 მარტს N39-18 დადგენილებით დამტკიცდა დედაქალაქის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. ხსენებულმა დოკუმენტმა ახლებურად განსაზღვრა თბილისის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების ძირითადი პარამეტრები. შედეგად, ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღებით შეიცვალა თბილისის რიგი ტერიტორიების ფუნქციური ზონები, მაგალითად ტერიტორია, რომელიც 2019 წლის 15 მარტამდე წარმოადგენდა საცხოვრებელ ზონა...

ბიზნესის იურიდიული პრობლემებიდან გამოსავლის გასაღები Nexia TA Legal-შია

Nexia TA-ს იურიდიული მიმართულება Nexia Legal, ძირითადად, ორიენტირებულია ბიზნესის მომსახურებაზე. კომპანიის კლიენტების უმრავლესობა სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენლები არიან, შესაბამისად, საერთაშორისო კომპანიისთვის კარგად არის ცნობილი, რა პრობლემები აწუხებს ბიზნესს იურიდიულ სფეროში. Nexia Legal-ის მიზანია, თავისი წვლილი შეიტანოს სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით კლიენტების ინფორმირებულობის გაზრდაში. ამ მიზნით, წინამდებარე სტატიაში მოკლედ გვინდა ვისაუბროთ იმ...