ჩვენი ღირებულებები

ჩვენი ღირებულებები

  • მუდმივი წინსვლა და განვითარება– კლიენტისა და კომპანიის განვითარებაზე ზრუნვა, თანამშრომლების პიროვნული და პროფესიული ზრდა, შემოსავლებისა და რეიტინგების ზრდაზე ორიენტაცია.
  • ინოვაცია– განვითარების თანამედროვე ინსტრუმენტების ათვისება, კრეატიული აზროვნების მხარდაჭერა, რთული მოცემულობების გამარტივება.
  • პროფესიონალიზმი– დეტალების სიღრმისეული წვდომა, სწორი ფოკუსი, სწორი გადაწყვეტილება; კადრების პროფესიონალიზმის ზრდაზე მუდმივი ზრუნვა; თვალსაჩინო შედეგები კლიენტებისთვის.
  • საიმედოობა– ნებისმიერ დროს მხარდაჭერის უნარი, როგორც კლიენტებისთვის, ისე თანამშრომლებისთვის. გვერდში დგომა კრიზისისა თუ წარმატების დროს.
  • გუნდურობა – ინდივიდუალიზმი დაფასებულია, თუმცა ყოველთვის მნიშვნელოვანია გუნდური გადაწყვეტილებები და ერთობლივი მუშაობის პროცესი, რომელიც განსაკუთრებულ კორპორაციულ კულტურას ქმნის.