ჩვენი მისია

ჩვენი მისია

ჩვენი მისია ჩვენი კლიენტი კომპანიების მაქსიმალური გაძლიერება და გაუმჯობესებაა იმისთვის, რომ მათ მიაღწიონ საუკეთესო შედეგებს და ხელი შეუწყონ ქვეყნის განვითარებას, მის ეკონომიკურ ზრდას და ადგილის დამკვიდრებას განვითარებულ და ცივილიზებულ სამყაროში. ჩვენი სურვილია ყოველთვის ვიყოთ: 

  • ნომერ პირველი საიმედო კომპანია ჩვენი კლიენტებისა და ნებისმიერი ჩვენთან დაკავშირებული ადამიანისთვის; 
  • საუკეთესო დამსაქმებელი კომპანია,სადაც მუშაობა ადამიანისთვის იქნება საუკეთესო პროფესიული და ცხოვრებისეული გამოცდილების მომცემი;

მნიშვნეოვანი წვლილი შვიტანოთ:

აუდიტის სფეროში ხარისხის განვითარების კუთხით;

საინვესტიციო გარემოს განვითარებაში;

ფინანსური სფეროს გაციფრულებაში;

ბიზნესის გაძლიერებაში;

ქვეყნის გაძლიერებაში.