აღრიცხვისა და ანგარიშგების მიმართულების დირექტორი

შორენა წიკლაური

12 წლიანი გამოცდილება აღრიცხვისა და ანგარიშგების მიმართულებით, წარმოების, სავაჭრო, სამშენებლო და დისტრიბუციის  სფეროებში.

მისი გამოცდილების პერიოდში უმუშავია კომპანიების საპროგნოზო ბიუჯეტის შედგენის, გადახრების ანალიზისა  და მმართველობითი ანგარიშგების მომზადების მიმართულებით.

შემუშავებული და დანერგილი აქვს სხვადასხვა სფეროებისთვის სააღრიცხვო პოლიტიკა, დანერგილი აქვს  ERP სისტემების ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვის მოდულები.

არის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების, კოეფიციენტების გამოთვლის და ანალიზის კურსის ტრენერი.