აუდიტის გარიგების პარტნიორი

სოფო ღუდუშაური

10 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება აუდიტსა და სხვა მარწმუნებელი გარიგებებში.

სოფო არის კავკასიის ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებული. მიღებული აქვს არაერთი პროფესიული სერტიფიკატი ფინანსების მიმართულებით. არის ACCA-ის (სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია) წევრი.

სოფო Nexia TA-ს გუნდს 2016 წელს შემოუერთდა.