აკადემიის მენეჯერი

ომარ ტერტერაშვილი

8 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კერძო და საჯარო სექტორში ადამიანური რესურსების სწავლებისა და განვითარების მიმართულებით.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი. გავლილი აქვს სტაჟირება ფინეთში „HAUS Finnish Institute of Public Management“, ევროკავშირის ტვინინგის პროექტის ფარგლებში. სტაჟირება მოიცავდა ადამიანური რესურსების განვითარების სისტემისა და ზრდასრულთა სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვის, მათ შორის E-learning, სწავლებას.

არის Etwinning-ის პროექტის ფარგლებში სერტიფიცირებული ტრენერთა ტრენერი. კარიერის დაგეგმვისა და დასაქმების უნარ-ჩვევების ტრენერი.

 

დაუგეგმავს და განუხორციელებია არაერთი სასწავლო სახის პროექტი, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვეთით და დაფინანსებით.