ფილიალის მმართველი პარტნიორი/დირექტორი

მალხაზ უჯმაჯურიძე

35 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ბუღალტერიის, ფინანსების, მარკეტინგის, აუდიტის და გადასახადების კუთხით ხელმძღვანელ პოზიციებზე, როგორც კერძო სექტორის მსხვილ ორგანიზაციებში (ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის, საექსპედიტორო, სამშენებლო, წარმოების,  ავიაციის, ვაჭრობისა და სხვა), ასევე  საგადასახადო ორგანოებში.

2016 წლიდან Nexia TA-ს ფილიალის მმართველი პარტნიორი/დირექტორი.

მიღებული აქვს არაერთი პროფესიული სერტიფიკატი ბუღალტერიის და ფინანსების მიმართულებით, მათ შორის 2007 წელს მიენიჭა აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ აუდიტორის ლიცენზია, 2016 წელს მიენიჭა საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლებამოსილება.