საგადასადო მიმართულების დირექტორი

დავით მამრიკიშვილი

10 წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება გადასახადების, ფინანსების და აუდიტის მიმართულებით, როგორც საჯარო (შემოსავლების სამსახური),  ასევე კერძო სექტორში.

დავითი ფლობს ფინანსებისა და ბიზნესის მაგისტრის ხარისხს და 2018 წლიდან არის საქართველოს ტექნიკური უნვისერსიტეტის დოქტორანტი.

დავითი ასევე არის მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კავკასიის უნივერსიტეტში.

მიღებული აქვს არაერთი პროფესიული სერტიფიკატი ფინანსების მიმართულებით, არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი, გავლილი აქვს ACCA (სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია) პროგრამის  სრული კურსი (14 წიგნი).