მმართველი პარტნიორი/დირექტორი

დავით ლომიძე

15 წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება ბუღალტერიის, ფინანსების, აუდიტისა და გადასახადების კუთხით ხელმძღვანელ პოზიციებზე კერძო სექტორის მსხვილ ორგანიზაციებსა  (საფინანსო, საბანკო, სამშენებლო, წარმოების, ვაჭრობისა და სხვა მიმართულებები) და სახელმწიფო უწყებაში.

დავითი ფლობს ეკონომიკის, ბიზნესისა და მენეჯმენტის მაგისტრის ხარისხს.

2014 წლიდან არის Nexia TA-ს მმართველი პარტნიორი და, ამავდროულად, ფინანსური აღრიცხვისა და ბუღალტერიის მიმართულების ხელმძღვანელი.

მიღებული აქვს არაერთი პროფესიული სერტიფიკატი მენეჯმენტის და ფინანსების მიმართულებით, მათ შორის 2008 წელს მიენიჭა აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ აუდიტორის ლიცენზია, გავლილი აქვს ACCA (სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია) საფეხურები მენეჯერული და ფინანსური აღრიცხვის რეპორტინგის მიმართულებით.