ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციის და ტექნოლოგიების მიმართულების დირექტორი

18 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილება, მათ შორის 10 წელზე მეტი – მენეჯერულ პოზიციებზე. კარიერის უმეტესი ნაწილი – ბიზნესის განვითარების მიმართულება.

ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, ხელმძღვანელობდა საბანკო სფეროში ციფრული არხების მართვის მიმართულებას.

აქვს მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანილი სტარტაპების განვითარებასა  და ციფრული ტრანსფორმაციის პროექტებში. 2020 წლიდან არის მეწარმეთა ასოციაციის საბჭოს წევრი. 

ამჟამად, გიორგი არის კომპანია “Nexia TA”-ს ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციის და ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი.