მმართველი პარტნიორი

ბორის მეგრელიშვილი

15 წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება ბუღალტერიის, ფინანსების, აუდიტის და გადასახადების კუთხით ხელმძღვანელ პოზიციებზე, როგორც კერძო სექტორის მსხვილ ორგანიზაციებში (სხვადასხვა სფეროში: საფინანსო, საბანკო, სამშენებლო, წარმოების, ვაჭრობისა და სხვა) ასევე სახელმწიფო უწყებაში.

2014 წლიდან Nexia TA-ს მმართველი პარტნიორი და, ამავდროულად, აუდიტის მიმართულების ხელმძღვანელი.

მიღებული აქვს არაერთი პროფესიული სერტიფიკატი მენეჯმენტის და ფინანსების მიმართულებით, მათ შორის IFRS საერთაშორისო სტანდარტების მიმართულებით, გავლილი აქვს ACCA (სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია) საფეხურები მენეჯერული, აუდიტის და ფინანსური აღრიცხვის რეპორტინგის მიმართულებით, აქვს საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლებამოსილება.