აკადემია

აკადემიის შესახებ

2016 წელს, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia International-ის ქართული წარმომადგენლობის, კომპანია Nexia TA-ს ბაზაზე შეიქმნა Nexia Academy.

Nexia Academy გთავაზობთ ტრენინგებს, სემინარებსა და სალექციო კურსებს, როგორც ფინანსური ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის და საგადასახადო მიმართულებით.

აკადემია მიზნად ისახავს დაინტერესებული პირებისთვის,სტუდენტებისთვის, მოქმედი ბუღალტრებისთვის,ფინანსური მენეჯერებისა და ზოგადად ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებისთვის,ცოდნისა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას. 

Nexia Academy-ში ტრენინგებს უძღვებიან, როგორც კომპანია Nexia TA-ს მენეჯერები, ასევე  მოწვეული პროფესიონალები.

სწავლების მაღალი ხარისხი და მეგობრული გარემო Nexia Academy-ს მთავარი უპირატესობაა.